W Kancelarii Radcy Prawnego oferuję pomoc prawną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Proponuję nawiązanie współpracy w jednej z poniższych form.


Umowa o stałą obsługę prawną/nadzór prawny

Forma przeznaczona dla przedsiębiorców pragnących zredukować ryzyko prowadzonej działalności. Mają Państwo szansę na współpracę z prawnikiem doskonale zorientowanym w sprawach firmy i zdolnym do podejmowania inicjatywy w obszarze stosowanych w firmie rozwiązań prawnych.

Współpraca ze mną umożliwi Państwu podejmowanie decyzji biznesowych, opartych na dokładnym rozeznaniu ich konsekwencji. Naszym klientom pomagamy wytyczyć kierunki rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań prawnych.

Stała obsługa prawna obejmuje:

 • profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne w bieżących sprawach;
 • doradztwo i nadzór prawny w sferze działalności kontraktowej, obejmujące przygotowywanie umów ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zapewniających ochronę interesów klienta i zabezpieczenie jego należności, a także opiniowanie i ocenę ryzyka rozwiązań przedstawionych w kontraktach proponowanych przez kontrahentów klienta;
 • zakładanie podmiotów gospodarczych (w tym założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet), a także doradztwo i obsługę prawną procesu ich przekształceń, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów gospodarczych;
 • przedsądową i sądową windykację należności;
 • sporządzanie opinii prawnych i analiz,
 • sporządzanie aktów wewnętrznych: uchwał, statutów i regulaminów oraz kontrolowanie ich zgodności z prawem;
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników,
 • reprezentację przedsiębiorstwa przed organami, sądami i instytucjami,
 • stały i bezpośredni kontakt z prawnikiem,

Dzięki stosowanym przeze mnie modelom rozliczeń abonamentowych mogą Państwo znacząco zredukować koszty pomocy prawnej!

Obsługa zleceń doraźnych

Proponowana klientom, którzy poszukują pomocy prawnika przy realizowaniu konkretnego projektu lub rozwiązywaniu określonej sprawy.

Współpraca w tym zakresie obejmuje:

 • skrupulatną analizę zleconej sprawy i profesjonalne doradztwo;
 • reprezentację w sprawie przed sądem, organem administracji, organem egzekucyjnym;
 • przygotowanie umowy, wezwania, lub innego pisma;
 • sporządzenie pisemnej opinii prawnej.

Współpraca z moją kancelarią oznacza:

 • zwiększenie bezpieczeństwa i prawidłowe zabezpieczenie interesów w obrocie gospodarczym;
 • sprawne i skuteczne odzyskiwanie należności;
 • podejmowanie przemyślanych decyzji gospodarczych z uwzględnieniem ich konsekwencji prawnych;
 • właściwe rozeznanie w szybkich zmianach legislacyjnych i szybką informację o nowych szansach i możliwościach;
 • stałą pomoc radcy prawnego, w razie potrzeby także adwokata (Żory, Rybnik, Gliwice, Jastrzębie Zdrój i okolice);
 • reprezentację w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych przed sądami i organami wszystkich instancji.

Adwokat, prawnik, radca prawny – Rybnik, Żory, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski