Sprawy o podział majątku zwykle kończą dłuższy etap wspólnego życia czy wspólnego prowadzenia interesów. Dlatego mocno angażują emocje klientów, a przez to bywają wyczerpujące.Nierzadko bywają też skomplikowane, bo wymagają udowodnienia oraz rozliczenia przesunięć majątkowych, dokonywanych na przestrzeni wielu lat pomiędzy majątkiem wspólnym oraz majątkami osobistymi współwłaścicieli lub wspólników. Wymaga to specjalistycznej wiedzy oraz zachowania szczególnej staranności.

Będąc doświadczonym prawnikiem, prowadzę sprawy o podział majątku m. in. w przypadku:

  • zniesienia współwłasności,
  • separacji,
  • rozwodu,
  • podziału spadku,
  • rozwiązania spółki.

Chętnie udzielę informacji o szczegółach oferty – zapraszam do kontaktu w celu omówienia możliwych form współpracy.