Klientom mojej kancelarii rady prawnego oferuję szeroki zakres pomocy prawnej w obszarze prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, kontraktowego oraz prawa konsumentów.
W tej dziedzinie zajmuję się między innymi sprawami związanymi z windykacją należności i odszkodowaniami, a także sprawami związanymi:

  • z ochroną prawa własności, np. o zaniechanie naruszeń własności nieruchomości w wyniku działań z terenów sąsiedzkich (naruszanie spokoju, zalewanie, usunięcie oparcia gruntu), o wydanie bezprawnie przejętej rzeczy; o ustanowienie służebności, o eksmisję, o rozliczenie poniesionych nakładów;
  • z roszczeniami powstałymi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, np. umowy o dzieło, zlecenia, umowy sprzedaży, darowizny, pożyczki, umowy o roboty budowlane, deweloperskiej, umowy najmu, ubezpieczenia;
  • z roszczeniami z umów zawartych z udziałem konsumentów, w szczególności wynikające z rękojmi i gwarancji, z prawa odstąpienia od umowy albo powierzenia wykonania umowy innej osobie;
  • spadkowymi – w tym zakresie udzielam porad, jak rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci, a także prowadzę sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku oraz o zachowek.

Jeśli potrzebują Państwo radcy prawnego, który rzetelnie zajmie się Państwa sprawą, zapraszam do kontaktu. Podejmuję działania również w nietypowych przypadkach.