W mojej Kancelarii Radcy Prawnego udzielam kompleksowej pomocy w zakresie prawa gospodarczego. Doradzam i prowadzę sprawy firm, w tym spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, oraz przedsiębiorców.Moje usługi obejmują między innymi:

  • obsługę prawną przy zakładaniu firm, ich przekształceniu lub likwidacji,
  • rejestrację spółek przez internet,
  • sporządzanie regulaminów, uchwał, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
  • obsługę prawną zgromadzeń, rad nadzorczych i posiedzeń zarządu,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
  • sporządzanie opinii prawnych i analiz,
  • windykację należności,
  • reprezentację przez sądami, organami, instytucjami i innymi podmiotami.

Zapraszam kontaktu – omówimy możliwe formy współpracy.