Jeśli ciąży na Państwu kredyt indeksowany albo waloryzowany, denominowany we frankach szwajcarskich lub innej obcej walucie, warto skonsultować się z dobrym radcą prawnym lub adwokatem, czy istnieje możliwość unieważnienia umowy kredytowej albo jej niedozwolonych klauzul umownych (tzw. odfrankowania kredytu) i odzyskania nadpłaconych rat i na czym na możliwość polega.Zapowiedzi przyjęcia ustawy przewidującej realną pomoc dla „frankowiczów” nadal nie zostały spełnione. Za to w orzecznictwie sądów w całym kraju pojawia się coraz więcej wyroków, które uwzględniają roszczenia frankowiczów. To wyraźny sygnał, że warto podjąć walkę o swoje pieniądze, a bank, choć jest silniejszy i bogatszy, nie zawsze musi mieć rację.

Warto sprawdzić już teraz, czy istnieje możliwość „odfrankowania” Państwa kredytu, zanim dojdzie do przedawnienia sprawy.Kancelaria może zapewnić Państwu pomoc prawną, a w jej ramach:

  • analizę umowy kredytowej pod kątem zastosowania w niej niedozwolonych klauzul walutowych , w rezultacie, zasadności roszczeń wobec banku,
  • przedstawienie możliwych do zastosowania rozwiązań i planu działań mających doprowadzić do „odfrankowania” kredytu oraz odzyskania nadpłaconych rat,
  • reprezentowanie klienta podczas postępowania przeciwko bankowi, od wniesienia sprawy sądowej aż do jej zakończenia.