Oferuję doradztwo i prowadzenie spraw klientom poszukującym pomocy prawnej z zakresu prawa pracy z Żor i okolic –
zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Udzielam pomocy prawnej w ramach stałej współpracy z przedsiębiorcami i spółkami, a także doraźnie, ww konkretnych sprawach.

Usługi dla pracodawców:

  • przygotowywanie potrzebnej dokumentacji: wzorów o pracę, umów cywilnoprawnych, wypowiedzeń itp;
  • dbanie o prawidłowe zapisy umów, regulaminów oraz wszelkich innych zakładowych źródeł prawa pracy niezbędnych w przedsiębiorstwie;
  • reprezentacja klienta w postępowaniach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy, w tym w sprawach o ustalenie czy odszkodowanie;
  • prowadzenie spraw o odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym m.in. za powierzone mienie, za złamanie zakazu konkurencji.

Usługi dla pracowników:

  • prowadzenie spraw o ustalenie stosunku pracy, np. w miejsce umów zlecenia lub umów o dzieło, oraz o świadczenia związane ze stosunkiem pracy – wynagrodzenia, nadgodziny, odprawy itp.;
  • pomoc prawna w sprawach o rozwiązanie stosunku pracy;
  • prowadzenie spraw o odszkodowania, np. za rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy, z tytułu wypadku przy pracy itp.;
  • dochodzenie roszczeń o rentę wyrównawczą;
  • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, mobbing, dyskryminację.

Zapewniam rzetelność, zaangażowanie, dyskrecję oraz przejrzyste zasady współpracy.


Zapraszam do kontaktu

Prawnik, Żory. Prawo pracy, reprezentacja pracowników i pracodawców